Socratisch Café Culemborg

24 juni 2022, 15.00-18.00 uur, Bibliotheek/Weeshuis, Herenstraat 29, Culemborg. Vanaf 14.45 uur inloop in het Weescafé.

Betaling: €10,= per keer of met strippenkaart (€30 voor 4x).
Studenten en introducees zijn van harte welkom en betalen 5 euro.

Thema: Kwetsbaarheid

Om aan te melden (verplicht) mail naar : jvandegroep@icloud.com. Wanneer je je opgeeft en toch verhinderd bent, dan graag afmelden. Het aantal plaatsen is beperkt.

Meestal wordt het thema door ons kort ingeleid maar nu willen we vragen daar zelf even een paar minuten de tijd voor te nemen. Ter voorbereiding van het café zou je je gedachten eens kunnen laten gaan over de volgende vragen en daar iets over op te schrijven:
– wat roept kwetsbaarheid op? Waar moet je aan denken?
– wat is de gevoelswaarde van kwetsbaarheid? Welke kwaliteit verbind je aan kwetsbaarheid? Is kwetsbaarheid je iets ‘waard’?
– welke situaties in de media verbind jij aan kwetsbaarheid?
– kan je een situatie voor de geest halen waarin jijzelf handelend optrad en waarin kwetsbaarheid op de een of andere manier een rol speelde?
– Welke vraag (over kwetsbaarheid) en verbind je met die situatie? (zie bijlage).
– schrijf kort je bevindingen op (en neem deze mee naar het socratisch café)


De bijeenkomsten zijn een initiatief van Socratisch Café Culemborg in samenwerking met de Bibliotheek Rivierenland.

Plaats: Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg
Tijd: vrijdagmiddag, 15.00 uur  – 18.00 uur, (inloop vanaf 14.45 uur in het Weescafé)
Gespreksleider: Jurjen van de Groep
Voor meer informatie: Karin Drenth, drenth.k@planet.nl of jvandegroep@icloud.com.