Socratisch Café Culemborg

23 september 2022, 15.00-18.00 uur, Bibliotheek/Weeshuis, Herenstraat 29, Culemborg. Vanaf 14.45 uur inloop in het Weescafé.

Betaling: €10,= per keer of met strippenkaart (€30 voor 4x).
Studenten en introducees zijn van harte welkom en betalen 5 euro.

Thema: Denken

Beste deelnemer aan de socratische tafel op 23 september,
Zoals beloofd volgt hier de introductie van de eerste bijeenkomst.
Jurjen zal er alleen aan het begin bij kunnen zijn. ik stel me voor dat wij de middag dan inleiden met een meer algemeen inzicht in doel en spelregels van het gesprek, ter opfrissing.
Daarna wil ik graag het thema ‘denken’ op het menu zetten. Misschien doorlopen wij dan niet het gehele proces, maar het zal toch een afgeronde (denk)ervaring worden.
Denke? Een open deur zou je zeggen? Als je een mening of opvatting hebt waar je helemaal achter staat, heb je dan ook noodzakelijkerwijs ‘gedacht’? Als je je daarbij op kant en klare denkbeelden beroept, hoeveel actief denken zat daar dan in? Waarin schuilt dan toch de meerwaarde? ….en, hoe doen we het?
Misschien is het je voor de geest halen van een besluitvormingsproces een goed observatievoorbeeld? Het leren voor een examen? Je bewust maken welke gedachtes er meespelen bij een simpele waarneming om je heen… Hé dan zijn er eigenlijk wel veel verschillende vormen van denken die gemakshalve de zelfde naam dragen. Zo zijn er ook:
Het religieuze beleven waarin ‘de openbaring van hoger- af’ de verbinding tussen ons en de wereld waarborgt.
De kunstenaar die door zijn inspiratie binnen en buitenwereld met elkaar verzoent.
Pas als wetenschapper wordt duidelijk: geen weten zonder waarneming. Hegel zegt terecht: “Het denken maakt pas dat de ziel, waarmee ook het dier begiftigd is, tot geest”
Vindt deze uitspraak ook weerklank in onszelf? Zouden we dan niet eens aan de hand van een simpele alledaags voorbeeld, een van onze denk-ervaringen op de onderzoeksbank leggen?
Wanneer heb jij een keer ‘echt gedacht’? Laten we daar eens naar op zoek gaan.

Op de 23e gaan wij weer van start in het Culemborgs Weeshuis, met een maandelijks programma.
Als incidentele bezoeker ben je van harte welkom in een klein gezelschapje van oud-gedienden.
Bijdrage is €10,-per keer, studenten korting €2,50 Aanschaf van 4-ritten kaart kost €30
Aanvang 15.00 uur einde rond 18.00 uur. Aanmelding vereist.
Voor vragen drenth.k@planet.nl
Met een hartelijke groet van ons beiden, die de middagen met elkaar afwisselen,
Jurjen van de Groep en
Karin Drenth Op de 23e gaan wij weer van start in het Culemborgs Weeshuis, met een maandelijks programma.
Als incidentele bezoeker ben je van harte welkom in een klein gezelschapje van oud-gedienden.
Bijdrage is €10,-per keer, studenten korting €2,50 Aanschaf van 4-ritten kaart kost €30
Aanvang 15.00 uur einde rond 18.00 uur. Aanmelding vereist.
Voor vragen drenth.k@planet.nl
Met een hartelijke groet van ons beiden, die de middagen met elkaar afwisselen,
Jurjen van de Groep en
Karin Drenth

___________________________________________________________________________

 

Thema: Kwetsbaarheid

Om aan te melden (verplicht) mail naar : jvandegroep@icloud.com. Wanneer je je opgeeft en toch verhinderd bent, dan graag afmelden. Het aantal plaatsen is beperkt.

Meestal wordt het thema door ons kort ingeleid maar nu willen we vragen daar zelf even een paar minuten de tijd voor te nemen. Ter voorbereiding van het café zou je je gedachten eens kunnen laten gaan over de volgende vragen en daar iets over op te schrijven:
– wat roept kwetsbaarheid op? Waar moet je aan denken?
– wat is de gevoelswaarde van kwetsbaarheid? Welke kwaliteit verbind je aan kwetsbaarheid? Is kwetsbaarheid je iets ‘waard’?
– welke situaties in de media verbind jij aan kwetsbaarheid?
– kan je een situatie voor de geest halen waarin jijzelf handelend optrad en waarin kwetsbaarheid op de een of andere manier een rol speelde?
– Welke vraag (over kwetsbaarheid) en verbind je met die situatie? (zie bijlage).
– schrijf kort je bevindingen op (en neem deze mee naar het socratisch café)


De bijeenkomsten zijn een initiatief van Socratisch Café Culemborg in samenwerking met de Bibliotheek Rivierenland.

Plaats: Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg
Tijd: vrijdagmiddag, 15.00 uur  – 18.00 uur, (inloop vanaf 14.45 uur in het Weescafé)
Gespreksleider: Jurjen van de Groep
Voor meer informatie: Karin Drenth, drenth.k@planet.nl of jvandegroep@icloud.com.