Socratisch Café Culemborg

22 april 2022, 15.00-18.00 uur, Bibliotheek/Weeshuis, Herenstraat 29, Culemborg

Entree € 10 (studenten € 5)

Thema: Zingeving

Om aan te melden (verplicht) mail naar drenth.k@planet.nl. Wanneer je je opgeeft en toch verhinderd bent, dan graag afmelden. Het aantal plaatsen is beperkt.

Wanneer is er sprake van zingeving? Dit is immers een woord dat een ieder naar believen gebruikt. Maar bedoelen wij daar allemaal wel het zelfde mee? Is het iets objectief bepaalds? Voor iedereen het zelfde of geeft ieder hier zich voor zichzelf een invulling aan? Overkomt het je zomaar? Met dien verstande dat ‘het’ er plotseling is. Misschien komt het tot je als een direct aanschouwen in de ziel, als een gegeven, zodat je zonder reflectie of innerlijk overleg weet: “dit is zinvol’’ ? Maar waar staat die zingeving nou eigenlijk voor? Heeft het een doel, is het een feel-good, voor een ieder weer verschillend van aard? En kan je er misschien zelfs sturend in optreden? En wie bepaalt wat zingeving is? Of heet zingeving misschien wel zingeving omdat jij zelf de gene bent die bepaalt wat het is? Hoeveel heeft het met jouzelf te maken en of je gelukkig bent in het leven? Maar wat is het dan? Zie jij het misschien zien als een zielenvermogen dat men langzaamaan tot ontwikkeling kan brengen? Of blijft het te allen tijde situatie bepaald? Kan je het nastreven als richtinggevend op je levenspad en bij je keuzes? Als levenswijsheid? En waarom? En stel nou dat jou na een lange periode van vergeefse moeiten, toch plotseling een goede uitkomst ten deel valt? Hoort dat dan bij jou, of is dat toeval? Beschouw je dit als zingeving? Is zingeving dan vervulling?

En tot slot de vraag van de duivels advocaat: kan een minder prettige situatie ook achteraf als zingevend gekenmerkt worden?


De bijeenkomsten zijn een initiatief van Socratisch Café Culemborg in samenwerking met de Bibliotheek Rivierenland.

Plaats: Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg
Tijd: vrijdagmiddag, 15.00 uur  – 18.00 uur, (inloop vanaf 14.45 uur in het Weescafé)
Kosten: € 10,00 p.p. (studenten en scholieren € 5,00, vierrittenkaart € 30,00), inclusief koffie en thee. De eerste keer betaal je € 5,00. Heb je een vierrittenkaart dan mag je gedurende de geldige periode één keer gratis iemand introduceren.
Gespreksleider: Karin Drenth
Voor meer informatie: Karin Drenth, drenth.k@planet.nl.