Socratisch Café Culemborg – Thema Vertraging

Posted on Updated on

17Mrt2017
Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg

Van 15.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur) tot 18.30 uur

bij Bibliotheek Culemborg

Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg

€ 10,00, studenten en scholieren € 5,00, vierrittenkaart € 30,00 (inclusief koffie en thee)

Frans Weeber / Telefoon 06-18872237

Thema Vertraging
Vertraging, is dat niet iets waar je eigenlijk geen zin in hebt? Een onwelkome onderbreking van je geplande dagindeling. Vertraging noem je het als andere mensen en dingen, zoals de trein, files, computerstoringen ed, je noodzaken een ander tempo aan te houden dan je je had voorgenomen. Vertraging is dus realief, een doorbreking van je eigen verwachtingen? Iets waarover je kennelijk zelf geen controle hebt. Maar kan het ook zo zijn dat je er zelf wel controle over hebt? Dat je bewust een vertraging inbouwt ter verhoging van de kwaliteit van het bestaan? De schilder Helmantel maakt op een tentoonstelling altijd eerst een ronde om te zien wat hij in een tweede ronde werkelijk wil bekijken. Hij bouwt een vertraging in om werkelijk te kunnen zien, bij schilderijen stil te kunnen staan. Zou een vertraging een vluchtheuvel kunnen zijn in ons hectische bestaan? Of is een vertraging gewoon een hinderlijke onderbreking? Wat noemen we eigenlijk een vertraging?

Er zijn 3 mensen die komen.

Er zijn 13 plaatsen beschikbaar.