Socratisch Café Culemborg, thema Duurzaamheid

Posted on Updated on

18Mei2018
Herenstraat 29, Culemborg

Van 15:00 uur(inloop vanaf 14:45 uur in het Weescafé) tot 18:00 uur

bij Bibliotheek Culemborrg

Herenstraat 29, Culemborg

€ 10,00 - Studenten en Scholieren € 5,00

Jürjen van de Groep en Frans Weeber / 06-18872237

NA AANMELDING ONTVANGT U BINNEN ENKELE MINUTEN EEN MAIL MET DE VOLGENDE TEKST: Beste (naam), Bedankt voor uw registratie voor het Socratisch Café Culemborg, thema Duurzaamheid op 18 mei 2018. Locatie .. Met vriendelijke groet, Frans Weeber. Niet ontvangen? Stuur dan een mail naar fransweeber@gmail.com.

‘Alles van waarde is weerloos’ - Lucebert

Het woord ‘duurzaam’ staat in de stop tien in de lijst van de meest irritante woorden van 2017. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. “Het is een hol betekenisloos containerbegrip geworden” aldus de website wegmetdatwoord.nl.
Maar is duurzaamheid juist niet een ingeburgerd begrip geworden is: iedereen handelt er al naar? En wat doet men dan dat als duurzaam bestempeld kan worden? Betekent dat afval scheiden, nul op de meter of wonen in een Tiny House? Duurzaamheid lijkt in ieder geval een ideaal te zijn, iets om na te streven en naar te handelen.
En al is niet iedereen het eens over de toedracht en de precieze rol van de mens hierin (‘nep-nieuws’, alternatieve feiten, …), maar lucht, water en aarde worden bedreigd door onze leefwijze en productiemethoden. Welke houding of manier van denken is daar debet aan? Wat moeten we daarin veranderen om onze natuurlijke omgeving te herstellen?

Aan de andere kant: er valt iets voor te zeggen om het er helemaal niet meer over duurzaamheid te hebben. Het wordt te pas en te onpas gebruikt. ‘Ik moet wel duurzaam met mijn lichaam omgaan en geen alcohol/sigaretten/suiker/… meer gebruiken’. Van energie wordt gezegd dat het ‘duurzaam’ is, maar is het leven zelf duurzaam? Wat zou men dan daar mee bedoelen? Is de duurzaamheid van leven het uitstellen van de dood?
De waarde van iets tekent zich af doordat het eindig is; verpest je met een uitgesteld einde niet de waarde van het menselijk leven? En ligt duurzaamheid dan eigenlijk wel binnen het menselijk vermogen?

Duurzaamheid; wat bedoelen we daar eigenlijk mee?

Kom en onderzoek samen met anderen het thema Duurzaamheid in het Socratisch Café Culemborg op 18 mei 2018.

Er zijn 2 mensen die komen.

Er zijn 14 plaatsen beschikbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *