Reacties

Het Socratisch Café is leerzaam. Er wordt interactief uitgewisseld met behulp van een vraagstelling.
Het gesprek op deze middagen wordt goed begeleid en gestructureerd. Door zowel de deelnemers als de begeleider wordt de veiligheid gewaarborgd, Je kan er van op aan dat wat op zo’n middag besproken wordt binnen de groep blijft.
Je leert veel over jezelf over hoe je in het leven staat.
Maar ook leer je veel van anderen over hoe de ander de dingen benadert en ziet.
Er wordt themagericht gewerkt met een persoonlijke benadering.
Mij spreekt het bijzonder aan en ervaar ik het als een kans om echt contact te maken met de ander.
Joan Taat, februari 2018